. . .

Doneren

Voor de organisatie van onze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van particuliere donaties en sponsorbijdragen. We ontvangen hiervoor geen overheidssteun of financiële steun van de landelijke Stichting Downsyndroom.

Met uw gift ondersteunt u onze activiteiten en maakt u het mogelijk dat we deze ook de komende jaren kunnen voortzetten.

Downkern Doetinchem is ontzettend blij met elke financiële bijdrage, groot of klein, en gaat zorgvuldig om met elke gift. Dankzij uw steun kunnen wij ervoor blijven zorgen dat ouders met kinderen met Downsyndroom elkaar vinden en de juiste hulp krijgen bij de opvoeding van hun kind. Alvast bedankt voor uw steun.

Downkern Doetinchem NL46INGB 0660 3123 36

1,180 total views, 1 views today

RSS
Facebook
YouTube